Windows Phone Week Sarajevo

Mašinski fakultet u Sarajevu
October 28, 2013 12:00 PM - 5:00 PM

Mašinski fakultet u Sarajevu

October 28, 2013 12:00 PM

Mašinski fakultet u Sarajevu

Vilsonovo šetalište 9. I sprat, Švedski amfiteatar 2
Sarajevo 71000
Bosna i Hercegovina